BIRÓ ESZTER – MUSZBEK KATALIN – MAILÁTH MÓNIKA – PORKOLÁB GYÖNGYI – KOVÁCS ANITA – SÁNDOR BRIGITTA Méltóság Mezeje program: a szemléletformálás új lehetőségei a magyarországi hospice mozgalomban

Összefoglalás: Az életük végén járó súlyos betegek humánus ellátásához a naprakész szaktudáson kívül elfogadó, nyitott társadalmi kontextusra is szükség van. Nyílt és elfogadó szemlélet hiányában a magas szintű szakmaiságból a haldokló beteg és családja nem részesedhet, ezért a hospice-palliatív ellátás fejlesztése a szemléletformálással kezdődik.

A Magyar Hospice Alapítvány 2007 őszén indította el Méltóság Mezeje elnevezéssel azt a szemléletformáló programot, amely a reményt szimbolizáló nárcisz elültetéséhez és virágzásához kapcsolódó nyilvános eseményekkel hívja fel a figyelmet a haldoklókért vállalt cselekvő szolidaritás szükségességére. A program évtizedes brit hagyományait lengyel kollégák közvetítésével vettük át, és továbbfejlesztettük iskolai pedagógiai programok, akkreditált pedagógusképzés kidolgozásával, pedagógusoknak szóló konzultációs lehetőségek biztosításával.

A 2007-ben Budapesten és Debrecenben elindított program sikerét nem csak a résztvevők lelkesedése, a programok által vonzott széles nyilvánosság mutatja, hanem az is, hogy – a magyar hospice szervezeteken kívül – 2010-ben már 20 település, 42 iskola, 25 támogató cég vesz részt a programban. A legfontosabb eredmény azonban az, hogy alulról jövő civil kezdeményezésre 2009-ben Debrecenben is megindulhatott az otthoni hospice ellátás. Ez a siker igazolja azt, hogy a hospice mozgalmi jellegének erősítése teremtheti meg a hospice szakmai fejlesztésének civil feltételeit, és ad nyomatékot annak a meggyőződésünknek, hogy a Méltóság Mezeje program hosszú távú folytatása a haldokló betegek ügyét szolgálja. A hospice ellátás fejlődése és problémái: a szemléletformálás szükségessége Az életük végén járó, súlyos betegek humánus ellátása nem csak emberi, hanem törvényi kötelezettségünk is. A hatályos egészségügyi törvény kimondja ugyanis, hogy „a beteg jogosult fájdalmának csillapítására, testi tüneteinek és lelki szenvedéseinek enyhítésére, valamint arra, hogy hozzátartozói és a vele szoros érzelmi kapcsolatban álló más személyek TANULMÁNY

Kharón  Thanatológiai Szemle 2010/22mellette tartózkodjanak” (Törvény az egészségügyről, 1997. CLIV törvény, 99.§ (2) bekezdés). A hospice ellátás az utóbbi két évtizedben hatalmas fejlődésen ment keresztül Magyarországon, amit jól jelez az ellátás törvényi feltételeinek megteremtése. 2004 óta az Országos Egészségbiztosítási Pénztár is finanszírozza a – hivatalosan 1991-ben, a Magyar Hospice Alapítvány életre hívásával megalapított – hospice ellátást, annak otthoni és intézményi formáját egyaránt. A legmodernebb fájdalomcsillapító szerekhez való teljes körűhozzáférés törvényi lehetősége is a magyarországi hospice ellátás fejlettségét mutatja.

Forrás/teljes tanulmány itt