Alapítványunkról

A hospice ellátás a nemzetközi hospice mozgalmat jellemző szellemiségnek megfelelően, a már csak tüneti kezelésben részesíthető, gyógyíthatatlan – elsősorban daganatos – betegek testi és lelki szenvedéseinek enyhítésével foglalkozik, a humánus kezelést, az emberi méltóság megőrzését tartva elsődlegesnek. Cél a betegek fájdalmainak és tüneteinek csökkentésével, lelki szenvedéseik enyhítésével a lehető legjobb életminőség, fizikai és szellemi aktivitás elérése, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében.

A magyar társadalom általánosan elutasító a halállal és haldoklással kapcsolatban. A hospice szó is gyakran vagy nem érthető az embereknek vagy valami rosszat jelent nekik. Ezért folyamatos tájékoztatás és szemléletformálás szükséges, hogy az egész társadalomban és az egészségügyi szakmában ez az ellátási forma a szükséges és elismert ellátási formák részévé váljék.

Debrecen, mint az Észak-Alföldi régió központja, a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, a Debreceni Egyetem, mint a régió és tágabb környezetének egyetlen Orvostudományi Karral rendelkező intézete, kiváló alap ahhoz, hogy a magyarországi palliatív ellátás jelentős bázisává lépjen elő.

Több éves előkészületi munka eredményeként , 2015 év tavaszán megalakult a Debreceni Hospice Ház Alapítvány.
Első és legfontosabb lépésnek a fekvőbeteg szakellátási osztály létrehozását tartjuk,- megtartva a már jól működő otthonápolási hálózat működését – terveink szerint 2016. őszi indulással. Az ellátás humánerőforrás hátterét alapvetően a Kórház meglévő szakdolgozói állománya, saját orvosai és részben az Egyetem liszencvizsgát végző orvosai együttesen tudják biztosítani. A Kórház területén adományokból, szponzori pénzekből és önkormányzati támogatásból kívánunk megvalósítani egy palliatív centrumot Nárcisz Debreceni Hospice Ház néven.