A hospice-palliatív terápiás osztály bemutatkozása

A Kenézy Gyula Kórház 2016.-ban felújított Belgyógyászati Tömbjének második emeletén megnyitott Hospice-Palliatív Terápiás Osztály azzal a céllal jött létre, hogy a régióban egyedülálló módon biztosítson életvégi palliatív ellátást a rászoruló rosszindulatú daganatos betegségben szenvedőknek. Ez a nemzetközi és a hazai Hospice-közösség elveivel összhangban az előrehaladott daganatos betegség terminális stádiumában végzett aktív, teljes körű ellátást jelenti, célul tűzve ki a betegek testi és lelki szenvedésének, fájdalmának enyhítését, szükségleteinek kielégítését, méltóságának, békéjének és nyugalmának biztosítását. A palliatív ellátás életigenlő, és a halált normális folyamatnak tekinti, amit se nem siettet, se nem késleltet. Célja a lehető legmagasabb életminőség megőrzése a halál pillanatáig.

Az ellátás hatókörébe tartozik a beteg családja és szűkebb közössége is, kiemelt támogatást nyújt a betegség és a gyász terheinek elviselésében. Az osztály működésének célja egyben az ezen betegek ellátása miatt az aktív kórházi ágyakra nehezedő terhek mérséklése is.

Az Osztály létrehozásában, működésének elindításában a Kenézy Kórház vezetősége mellett igen jelentős szerepet vállalt a Debreceni Hospice Ház Alapítvány, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Az ellátáshoz Osztályunkon – a palliatív ellátás elveivel összhangban – multidiszciplináris csoport, szakorvosok és szakápolók mellett szakpszichológus, ill. mentálhigiénés szakember, lelkész ill. pap, dietetikus, gyógytornász, szociális munkás és képzett önkéntesek állnak rendelkezésre. A betegek ellátását az Osztályon (5 darab, egyenként 4 ágyas kórteremben) 20 betegágyon végezzük, melyek mindegyikéhez saját vizesblokk tartozik, mindezek mellett közösségi tér, tálaló konyha, külön betegfürdető helyiség, kegyeleti szoba áll rendelkezésre. A munkánkat segítő önkéntesek ill. a beteget látogató családtagok részére (amennyiben az éjszakát hozzátartozóik mellett töltik) öltözési, tisztálkodási lehetőséget tudunk biztosítani

A daganatos beteg intézeti felvétele Osztályunkra azon esetekben jön szóba, amikor a beteg állapotának romlása, panaszainak fokozódása miatt otthoni hospice ellátása már nem megoldható. A felvétel minden esetben a közvetlen hozzátartozók mellett a beteg (korlátoltság esetén a beteg gyámjának) tájékozott, írásos belegyezésével történik. Kivételes esetben szóba jöhet a felvétel megoldott, de tartósan elhúzódó otthoni ellátás esetén is, a hozzátartozók átmeneti tehermentesítése céljából.

Intézeti felvétel előzetes szakorvosi vagy főnővéri konzultáció alapján történik. Kenézy Kórház társosztályairól betegágy melletti konzílium során, intézeten kívülről előzetes ambuláns betegvizsgálatot követően. Ambuláns vizsgálat rendelési időben az Osztály Ambulanciáján, előzetes időpont-egyeztetés és beutaló birtokában lehetséges, ez utóbbi lehet a beteg háziorvosa által írt beutaló, de az onkológiai gondozást, gyógykezelést végző ellátó helyen rögzített Hospice Osztályos kezelési igény is. Ambuláns vizsgálat során adatrögzítés, a beteg kórtörténetének áttekintése, a beteg kínzó szükségleteinek felmérése történik becslő skálák, állapotfelmérő lap segítségével. Mindezek után a beteg várólistára kerül, majd a rendelkezésre álló szabad kapacitás függvényében nyer intézeti felvételt. A beteg kezelése, hospice ellátása a halál pillanatáig tart, de elhúzódó terminális állapot,

beállított gyógyszerelés és segédeszköz-ellátás, megszervezett otthoni szakápolás esetén otthonában távoztatjuk.

Fontos kiemelni, hogy az intézeti kezelés OEP-finanszírozott, a beteg számára ingyenes.